Sveiki atvykę į Medenio MEISTRŲ KLUBĄ!

Tapkite Medenio MEISTRŲ KLUBO nariu ir pasinaudokite visais narių privalumais

Medenio-meistru-klubas

Sveiki atvykę į Medenio
MEISTRŲ KLUBĄ!

Tapkite Medenio MEISTRŲ KLUBO nariu ir pasinaudokite visais narių privalumais

Medenio Meistrų klubas

MEISTRŲ KLUBO taisyklės

UAB „MEDENIS“ LOJALUMO PROGRAMOS MEISTRAMS BENDROSIOS TAISYKLĖS
Redakcija įsigalioja: 2024-01-08.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai dokumentas, kuris reglamentuoja bendrąsias UAB „MEDENIS“ (toliau – MEDENIS) lojalumo programos sąlygas, nustato nuolaidų programos naudojimo tvarką bei lojalumo programos dalyvių asmens duomenų tvarkymą.
1.2. Lojalumo programa (toliau – Programa) – UAB „MEDENIS“ vykdoma Lojalumo Programa, skirta: 1.2.1 MEISTRAMS – fiziniams pirkėjams bei užsiimantiems individualia namų statybos/remonto veikla.
1.3. Lojalumo programos pasiūlymai – tai meistrams suteikiama galimybė naudotis teikiamomis nuolaidomis, privilegijomis bei specialiomis kainomis UAB „MEDENIS“ valdomose filialuose. Šias taisykles, nuolaidų suteikimo taisykles, filialų, kuriose taikomos nuolaidos, sąrašą, MEDENIS nustato, keičia, ar panaikina savo nuožiūra ir paskelbia apie tai prekybos vietose, interneto svetainėje www.medenis.lt, ar kitais pasirinktais būdais.
1.4. Anketa – elektroninė registracijos anketa, kuri yra pildoma ir pasirašoma tampant Lojalumo Programos dalyviu.
1.5. Jūs (toliau – Programos dalyvis) – užpildęs anketą ir ją pasirašęs tampate Lojalumo Programos dalyviu.
1.6. Asmens duomenys – Partnerių tvarkomi Programos dalyvio asmens duomenys, aprašyti šiose Taisyklėse.
TAPIMAS LOJALUMO PROGRAMOS „MEISTRŲ KLUBAS“ NARIU, GALIOJIMAS.
2.1. Lojalumo programos nariu tampama šių Taisyklių nustatyta tvarka MEDENIO filialuose fiziškai pasakius MEDENIS darbuotojui arba užpildžius Anketą internetiniame puslapyje www.medenis.lt.
2.2. Lojalumo programa galioja visuose MEDENIS prekybos vietose.
2.3. Lojalumo programa galioja fiziniams asmenims nuo 18 (aštuoniolikos) metų.
2.4. Lojalumo programos nariu tampa per 1-2 darbo dienas.
2.5. Asmuo, nepateikęs Anketoje pažymėtų duomenų ir / arba nepasirašęs Anketos, arba nustačius, kad anketoje nurodyti duomenys yra klaidingi, Lojalumo programoje dalyvauti negalės. Tokiu atveju MEDENIS turi teisę neįtraukti į Lojalumo programą ar be atskiro įspėjimo sustabdyti Lojalumo programos galiojimą.
2.6. Pateikiant prašymą fiziškai, ją priimantis darbuotojas turi teisę paprašyti Jūsų asmens tapatybę liudijančio dokumento Jūsų tapatybei nustatyti.
2.7. „MEISTRŲ KLUBAS“ nariais tampa asmenys, vykdantiems veiklą ir galintys pateikti galiojantį veiklos Nr.
2.8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti, nutraukti lojalumo programą. Tokiu atveju informacija apie programos nutraukimą pateikiama bendrovės valdomose prekybos vietose bei interneto puslapyje www.medenis.lt
2.9. Iškilus papildomiems klausimams kreipkitės į Jus aptarnavusį MEDENIS darbuotoją.
3. LOJALUMO PROGRAMOS NAUDOJIMAS
3.1. Programos narys turi teisę pasinaudoti nuolaida tik tada, jei apie dalyvavimą lojalumo programoje informuojama prieš atsiskaitant už prekes, ar už suteiktas paslaugas.
3.2. Lojalumo programos nuolaidos, akcijų pasiūlymai, su kitomis lojalumo nuolaidomis nesumuojamos. Nuolaidos netaikomos prekėms, įtrauktoms į kitas akcijas, specialiems užsakymams ir tiesioginiams pardavimams bei interneto parduotuvėje www.medenis.lt.
4. SUTEIKIAMOS NAUDOS PIRKĖJUI
4.1. Išskirtinis dėmesys:
4.1.1. Asmeninio vadybininko konsultacija ir aptarnavimas.
4.1.2. Prekių užsakymai telefonu, elektroniniu paštu ar atvykus pas asmeninį vadybininką.
4.1.3. Prekių iš katalogų užsakymas.
4.1.4. Informavimas apie atrinktą užsakymą ir jo pristatymą į vietą (jei užsakyta pristatymo paslauga).
4.1.5. Greitas aptarnavimas.
4.2. Speciali kainodara MEDENIS asortimento prekėms:
4.2.1.Grupė Prekių grupė Nuolaidos dydis
-Statybinė mediena Statybinė kalibruota mediena. Graduota mediena. Dvigubo pjovimo mediena. iki – 15%
-Apdailos mediena Lauko ir vidaus dailylentės. Grindinės lentos. iki – 22%
-Impregnuota mediena Statybinė impregnuota mediena. Terasinės lentos. iki – 13%
KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
5.1 Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones nustato duomenų valdytojas UAB „MEDENIS“, įmonės kodas 301821145 vadovaudamasis taisyklėmis nurodytomis UAB „MEDENIS” Privatumo taisyklėmis paskelbtomis www.medenis.lt.
5.2 Jūsų Asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas, pirkimo istorija, t. y. pirkimo data ir laikas, pirkimo vieta, pirkimo suma, kiti pirkimo duomenys, ir kiti Jūsų užpildytoje anketoje nurodyti asmens duomenys tvarkomi Lojalumo Programos vykdymo tikslais.
5.3 Duomenų tvarkymas lojalumo programos tapimo ir administravimo tikslu. Taisyklių 5.2. punkte nurodyti Asmens duomenys būtini, kad galėtume įtraukti jus į „MEISTRŲ KLUBĄ“ ir taikyti Jums kaip lojaliam klientui geresnes sąlygas (įskaitant, tačiau neapsiribojant, Jums suteiktą teisę įsigytoms prekėms gauti specialią nuolaidą ar pasinaudoti kitomis suteiktomis privilegijomis). Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė sudaryti ir vykdyti mūsų susitarimą dėl Lojalumo programos kortelės išdavimo, naudojimo ir aptarnavimo. Norėdami dalyvauti Lojalumo programoje, turite pateikti anketoje savo asmens duomenis. Nepateikus šių duomenų ar nustačius, kad pateikti duomenys yra klaidingi, negalėsite dalyvauti lojalumo programoje. Tokiu atveju turime teisę neįtraukti į Lojalumo programą, ar be atskiro įspėjimo sustabdyti jos galiojimą.
5.4. Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu pildydami Anketą sutikote, Taisyklių 5.2 punkte nurodytus Jūsų Asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant el. paštu, telefonu) ir automatiškai atliekamo profiliavimo tikslu. Šis asmens duomenų tvarkymas atliekamas tik su Jūsų sutikimu.
5.5. Atliekant automatinį profiliavimą vertinami anketoje aprašyti Jūsų asmens duomenys, pagal juos sudaromas Jūsų kaip pirkėjo paveikslas norint įvertinti Jūsų poreikius, nustatyti su tuo susijusias Jus labiau dominančias prekes bei paslaugas ir jas Jums pasiūlyti bei teirautis Jūsų nuomonės (įskaitant el. paštu ar telefonu) dėl siūlomų Jus labiau dominančių prekių ar paslaugų. Kartais siekiama prekes, paslaugas pasiūlyti Jums labiau tinkamu laiku labiau tinkamoje vietoje, kuri nustatoma pagal pirkimo datą, laiką, Jūsų lankymosi vietą.
5.6. Tiesioginės rinkodaros pranešimai (įskaitant nuomonės apie prekes bei paslaugas teiravimąsi) lojalumo programos nariams siunčiami nurodytais kontaktiniais duomenimis (įskaitant telefonu, el. paštu).
5.7. Jei norite nebegauti tiesioginės rinkodaros pramešimų bei išstoti iš Meistrų klubo, prašome mus informuoti el. paštu: info@medenis.lt.
5.8. Duomenų tvarkymo laikotarpis:
5.8.1. Jūsų duomenis Lojalumo Programos tikslais tvarkysime tol, kol naudositės Lojalumo programos privilegijomis. Praėjus 5 (penkeriems) metams po paskutinio jūsų pirkimo, duomenis perkelsime į archyvą. Galutinai duomenys bus ištrinti praėjus 5 metams nuo perkėlimo į archyvą.
5.8.2. Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo tikslu tvarkysime 2 (du) metus po paskutinio apsipirkimo MEDENIS.
PREKIŲ GRĄŽINIMAS
6.1. Prekės garantija
6.1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364 straipsniu.
6.2. Prekių keitimas ir grąžinimas
6.2.1. Pagal Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatas prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu prekės pirkimo vietoje šia tvarka:
6.2.1.1. Grąžindamas tinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę bei pirkimo čekį ir nurodo priežastį, dėl kurios įsigyta prekė jo netenkina, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų reikalavimų.
6.2.1.2. Grąžindamas netinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę bei pirkimo čekį, nurodo prekės trūkumą (-us) ir Civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais pasirinktinai pareikalauja prekę pataisyti (remontuoti) arba ją pakeisti.
6.3.1.3. Vartotojas turi teisę reikalauti pardavėjo proporcingai sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu tenkinama bent viena Civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga.
6.3.Jei įsigyta prekė nekokybiška:
6.3.1 Vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška prekė, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.364 (1) straipsniu, turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų.
6.3.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti remontuoti ar pakeisti prekę, jeigu to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant: 6.3.2.1. Prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;
6.3.2.2. Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
6.3.2.3. Tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų vartotojui. 6.3.2. Vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu: 6.31.2.1. Pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba atsisakė tai padaryti;
6.3.2.2. Prekės trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė remontuoti prekę;
6.3.2.3. Prekės trūkumas yra esminis;
6.3.2.4. Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą nesuremontuos ar nepakeis prekės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.
6.3.3. Vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis. Pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka pardavėjui.
6.4. Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas
6.4.1. Jeigu prekė yra tinkamos kokybės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnį pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.
6.4.2. Kokybiška prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, jei tokia buvo išrašyta.
6.4.3. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos kokybiškos prekės.
6.4.4. Prekes garantiniam aptarnavimui galima pateikti parduotuvėje, iš kurios pirkote. Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos, nurodomi prekių pakuotėse ir gali skirtis priklausomai nuo gamintojo ir nuo mūsų nepriklauso.
6.5. Negrąžinamos prekės
6.5.1. Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų prekių sąrašą (pavyzdžiui, elektrotechnika, žaislai, baldai, kosmetika, knygos, apatiniai drabužiai ir kt.). Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus.
BAIGAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Šios taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo lojalumo programoje sąlygas. Santykiai, kurių neapima šios taisyklės arba apima tik iš dalies, atskirai reguliuojami Privatumo politika, viešais Bendrovės pranešimais klientams, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
7.2. Sutikus su šiomis taisyklėmis, Jūs įsipareigojate jų laikytis. Bendrovė neatsako už klientą jeigu jis iš dalies susipažino ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
7.3. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti taisykles, sustabdyti arba nutraukti lojalumo programą informavusi klientus viešais informavimo būdais interneto puslapyje www.medenis.lt, parduotuvėse ar kitais informacijos kanalais.
7.4. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Jums Lojalumo programos naudas, įtarus, kad jas siekiama gauti apgaulės būdu.
7.5. Šios taisyklės galioja nuo 2024.01.08.